Oudercommissie

In de oudercommissie kunt u als ouder meepraten en meedenken over uiteenlopende zaken binnen ons kinderdagverblijf. Wanneer u suggesties of verbeterpunten heeft kunt u een van de leden van de oudercommissie in kennis stellen. Zij zullen dit meenemen naar de vergadering welke 2 keer per jaar of desgewenst vaker zal plaatsvinden. Na de vergadering worden de notulen hiervan naar u gestuurd.

Deze commissie bestaat nu uit de volgende leden:

Judith Dijkstra

Judith_dijkstra@hotmail.com

voorzitter en penningmeester        

Inge Schlepers

inge_tw87@hotmail.com

lid en notulist

Thijs Peddemors

t.peddemors@gmail.com

lid

Marije ten Berge

marije_scholten@hotmail.com

lid en communicatie

Rob Borgerink

r.borgerink@jotem.nl

lid

Ilonka Nieudorp

ilonkanieudorp@gmail.com

lid