Oudercommissie

In de oudercommissie kunt u als ouder meepraten en meedenken over uiteenlopende zaken binnen ons kinderdagverblijf. Wanneer u suggesties of verbeterpunten heeft kunt u een van de leden van de oudercommissie in kennis stellen. Zij zullen dit meenemen naar de vergadering welke 2 keer per jaar of desgewenst vaker zal plaatsvinden. Na de vergadering worden de notulen hiervan naar u gestuurd.

Deze commissie bestaat nu uit de volgende leden:

Karlijn Kemerink

Voorzitter        

Mendy Broekhuis

Penningmeester

Jeannine van Veluwe

Lid en Communicatie

Janike van der Aa

Lid en Presentjes

Mark Dijkhuis

Lid en App

Marcel Smelt

Lid

Rick Oude Avenhuis

Lid