Stamgroep

Kinderopvang ‘t Beuntje kan maximaal 23 kinderen van 0 jaar tot groep 1 van de basisschool per dag opvangen. Deze opvang gebeurt in een verticale groep van maximaal 16 kinderen. Als er meer dan 16 kinderen worden opgevangen zal de groep gesplitst worden in een groep van 0 jaar tot 2 jaar (in het oude gedeelte en maximaal 9 kinderen)) en een groep van 2 jaar tot 4 jaar (in het nieuwe gedeelte en maximaal 14 kinderen).

Kinderopvang ’t Beuntje heeft geen beroepskrachten in opleiding in dienst en werkt ook niet met vrijwilligers. Wel komt het voor dat er vanaf het voortgezet onderwijs een zogenaamde snuffelstage wordt gedaan. Ook een werkveldverkenning vanaf het ROC is mogelijk evenals stages door studenten van het ROC. De taken die zij verrichten zijn alle taken die ook door de pedagogisch medewerkers worden gedaan en gebeuren altijd onder toezicht en begeleiding van een beroepskracht.Dit kunnen taken zijn die verband houden met (lichte) huishoudelijke taken, verzorgende taken en pedagogische taken. Deze taken worden altijd vooraf afgestemd en besproken waarbij er maatwerkwerk wordt toegepast. Dit betekent dat de stagiaires alleen die taken doen die zij aankunnen en altijd onder toezicht van een pedagogisch medewerker.

Alle beroepskrachten voldoen aan de opleidingseisen zoals deze gesteld zijn in de wet kinderopvang. Daarnaast zijn alle personen die werkzaam zijn bij ons, stagiaires en personen die wonen op het adres van de opvang ingeschreven in het persoonsregister kinderopvang en gekoppeld aan onze organisatie.

Voor de berekening van het maximale aantal kinderen dat een beroepskracht mag opvangen is een rekentool ontwikkeld. Dit rekenprogramma is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van SZW en in samenwerking met de convenantpartijen – Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK – GGD Nederland en VNG.De rekentool kunt u vinden op: http://1ratio.nl/ Dit geldt zowel als er 1 verticale groep wordt opgevangen als dat de groep gesplitst is.