Veiligheid en gezondheid

Kinderopvang ‘t Beuntje levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Wij staan voor opvang met passie, waarbij de ontwikkelingskansen voor kinderen centraal staan.

Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit alles. Ouders en kinderen kunnen rekenen op een veilig en samenhangend netwerk, dat kinderen begeleidt en stimuleert in hun ontwikkeling en ouders ondersteunt in hun opvoedtaak.

Het is belangrijk dat het netwerk laagdrempelig is als bijzondere ondersteuning aan ouders en/of kinderen noodzakelijk is.

Kinderopvang ‘t Beuntje hecht grote waarde aan openheid, respect, geborgenheid, veiligheid en een persoonlijke benadering. Zowel ten aanzien van de kinderen, de ouders, de medewerkers als andere betrokkenen.

Wij hechten veel waarde aan de veiligheid en gezondheid van kinderen. Daarom doen wij alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om ze veilig te kunen laten spelen en ontwikkelen en ze vooral gezond te houden.

In ons beleid Veiligheid en Gezondheid kunt u lezen hoe wij hieraan werken.