GGD

BijlageGrootte
PDF-pictogram Inspectierapport 2019376.55 KB
PDF-pictogram Inspectierapport 2020517.09 KB

Jaarlijks onderzoekt de GGD in opdracht van de gemeente de kwaliteit van de opvang op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De inspectierapporten kunt u hierboven inzien.