GGD

BijlageGrootte
PDF-pictogram Inspectierapport 2022517.92 KB
PDF-pictogram Nader onderzoek 2022416.29 KB

Jaarlijks onderzoekt de GGD in opdracht van de gemeente de kwaliteit van de opvang op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De inspectierapporten kunt u hierboven inzien.