Opvangvormen

De diensten die wij leveren bestaan uit het ter beschikking stellen van kindplaatsen met als doel het verzorgen van goede opvang voor het jonge kind in de leeftijd van 0 tot groep 1 van de basisschool. Dit kunnen vaste dagen per week zijn maar flexibele opvang is bij ons mogelijk.

Kinderopvang ’t Beuntje beantwoordt  in sociaal-maatschappelijk opzicht aan een steeds groter wordende behoefte, namelijk de toenemende vraag naar goed gefaciliteerde kleinschalige kinderopvang op locaties die daarvoor bij uitstek geschikt zijn.

Wij onderscheiden drie verschillende opvangvormen.

  1. dagopvang op vaste dagen
  2. flexibele dagopvang (vol tot nader bericht)