Opvangvormen

De diensten die wij leveren bestaan uit het ter beschikking stellen van kindplaatsen met als doel het verzorgen van goede opvang voor het jonge kind in de leeftijd van 0 tot groep 1 van de basisschool. Dit kunnen vaste dagen per week zijn en flexibele opvang is bij ons tijdelijk niet meer mogelijk voor nieuwe ouders. Daarnaast zitten de maandag, dinsdag en donderdag op dit moment helemaal vol.

Kinderopvang ’t Beuntje beantwoordt  in sociaal-maatschappelijk opzicht aan een steeds groter wordende behoefte, namelijk de toenemende vraag naar goed gefaciliteerde kleinschalige kinderopvang op locaties die daarvoor bij uitstek geschikt zijn.

Wij onderscheiden drie verschillende opvangvormen.

  1. dagopvang op vaste dagen (maandag vol tot nader bericht)
  2. flexibele dagopvang (vol tot nader bericht)