Kinderopvangtoeslag

Op www.toeslagen.nl kunt u veel informatie vinden en zien wat u als tegemoetkoming krijgt in de kosten van de kinderopvang. Hierbij heeft u ons registratienummer in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (167672782) nodig en het BSN van uw kind.

Wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen? Doe dat dan binnen drie maanden na de maand dat de kinderopvang is begonnen.

Een voorbeeld: een kind gaat vanaf 2 januari 2024 naar de kinderopvang. De ouder moet dan uiterlijk 30 april 2024 de kinderopvangtoeslag aanvragen, om geen maand mis te lopen. Als de ouders wachten met aanvragen tot 31 mei 2024, dan ontvangen ze geen kinderopvangtoeslag over januari, maar wel over de maanden februari, maart, april en mei.

U kunt tot maximaal 230 opvanguren per maand en per kind vergoed krijgen. Dit maximum geldt voor iedereen die recht heeft op kinderopvangtoeslag. Het maakt niet meer uit hoeveel uur u per maand werkt. En ook niet of u bijvoorbeeld werkt of studeert.

Gebruikt u minder dan 230 opvanguren per maand? U mag de uren die u over hebt het hele jaar nog opmaken. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als u of uw toeslagpartner stopt met werken en u geen recht meer hebt op kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag wordt berekend over het maximale uurtarief. In 2024 gelden de volgende maximale uurtarieven waarover kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd:

  • dagopvang in een kindercentrum: € 10,25

Meer informatie kunt u vinden op:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/vraag-en-antwoord