Visie en missie

Onze Visie

Kind zijn is de basis naar volwassenheid. Wij zijn ons ervan bewust dat wij mede hieraan een bijdrage leveren. Dit doen wij met liefde en plezier.

Ieder kind is anders en dus uniek. Het ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Een kind behoort geaccepteerd en gewaardeerd te worden zoals hij is. Wij bieden de kinderen veiligheid en geborgenheid om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandige stabiele volwassene. Een kind kan zich in zijn omgeving vertrouwd en veilig voelen en krijgt liefde, geborgenheid en respect van ons. Alleen dan kan die ontwikkeling volledig tot zijn recht komen.

Onze missie

Kind zijn is hét fundament naar volwassenheid.